Combi 120 Isblästringsmaskin

Detta är en komplett automatisk maskin för torr-is produktion och torr-isblästring. Combi 120 är utvecklad med intentionen att marknaden vill ha en maskin som klarar av att automatisk rengöra kontenuerligt. Combi 120 kombinerar torr-is produktion och torr-is blästring. 


Tack vare detta har användaren alltid extremt god kvalité av torr-is, samt alltid exakt så mycket is som behövs för ändamålet. Combi 120 producerar kontinuerligt pellets direkt till tanken på blästermaskinen. Från maskinen transporteras pelletsen via ett distributionssystem till ett eller flera blästermunstycken eller robotar. 


Combi 120 kombinerar flera unika funktioner:

  • Blästermaskin
  • Option på upp till 10 blastermunstycken

Specifikationer

Längd 1600 mm
Bredd 917 mm
Höjd 1879 mm
Vikt 954 kg
Max levererad is 120 kg/timme
El 3 x 400 V AC + PE, 50/60Hz 32 Amp.
Tryckförhållande 5 - 16 bar
Blästertryck 2 - 16 bar
Luftförbrukning 3 - 11 m3
Artnr 500783