Vi tillhandahåller moderna Blästerhallar och Blästerrum utefter kundens

behov och önskemål. Som standard levereras hallarna med

blästermedelsåtervinning över hela golvytan, LED belysning samt väl

tilltaget filterutsug. Sammantaget ger detta hallar med fantastiskt god

sikt och arbetsmiljö.

Specifikationer

Bläster- och målerihallar finns i alla storlekar. Kom gärna med förfrågan.