CryoAdd®-kit

Konventionell blästring med torr-is är ett mycket effektivt sätt att rengöra en stor mängd ytor.
Eftersom torr-is är ett icke slipande material kan denna metod stöta på vissa begränsningar.
För fall av tuffare rengöring/blästring har Tello Maskin tillsammans med Cryonomics
utvecklat CryoAdd vilket gör det möjligt att blanda torr-ispellets med blästermedia.
Tello rekommenderar att du lägger CryoAdd till din standard CO2-blästring i de fall där
konventionell torr-is blästring inte räcker.
CryoAdd ger maximal rengöringskraft medan den fortfarande är skonsam mot de
underliggande ytor som skall blästras/rengöras

CryoAdd

- Stark: Att lägga till CryoAdd förstärker
kraften i torrisrengöring varhelst det
behövs

- Effektivt: även oxider på metallytor som
stål eller aluminium kan enkelt tas bort

- Problemfri: CryoAdd minskar ansträngningen
under efterföljande städning

- Säkert: olika tillsatser fi nns tillgängliga

Specifikationer

Dimension 250x170x500 mm
Vikt 8 kg
Slang längd 11 meter
Förbrukning media 5 - 20 kg/timme