Blästerapparat 200 liter för sandblästring

  • 20 meter blästerslang
  • Dödmansgrepp
  • Munstycke

Specifikationer

Diameter 620 mm
Vikt 200 kg