Fördelar med torr-is blästring

Blästring med kolsyreis är en fullständigt torr process eftersom pelletsen består av CO2 och dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta.
Processen lämnar inget avfall efter sig. Det enda som återstår är beläggningen som tagits bort. Denna kan oftast sopas eller dammsugas upp från golvet.

Blästring med kolsyreis sker utan kemikalier och är helt giftfritt. Det finns inga omkostnader för bortskaffning av blästrings- och lösningsmedel.
Blästring med kolsyreis sker utan slipeffekt. Ytor behandlas därför skonsamt och slitage från stålborstar, skrapor och annat blästringsmaterial undviks.


Blästring med kolsyreis tillåter ofta rengöring av tillverkningsutrustningen under drift utan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbar stilleståndstid. Detta är av stor ekonomisk vikt, eftersom den effektiva produktionen ökar. Normalt oåtkomliga delar kan rengöras genom att använda det breda spektrumet av olika munstycken och rengöringshastighet. Inget blästringsavfall lämnas kvar på kedjor och drev.

Reducerad stilleståndstid. Ökad produktkvalitet. Rengörs på plats utan demontering. Reducerar rengörings- och lönekostnader. Inget behov av miljöfarliga ämnen och lösningsmedel. Investeringen betalar sig därför på kort tid.