Vakuumbläster Norblast

Vakuumbläster Norblast

Detta är en bärbar enhet för dammfri vakuumblästring. Helt utan rörliga delar behöver enheten endast tryckluft och återanvändbart blästermedel såsom steel shots,

Läs mer →