Larius 2 Färgpump

Tack vare sin höga kapacitet kan Larius 2 användas till flera pistoler samtidigt. Larius 2 systemen finns i fyra versioner.

  • På vagn
  • På ram
  • På tank
  • På vägg

Alla versionerna är utrustade med pistol V71 för att garantera perfekt målning med flera olika måleriprodukter.

Specifikationer

Kapacitet 12 l/min
Pumpkonsumtion H90 l/min
Pistolkonsumtion 240 l
Maxtryck 7 bar
Arbetstryck 1-7 bar