GDPR Policy Tello Maskinförsäljning AB

GDPR Policy Tello Maskinförsäljning AB

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig och för att hålla ett kundregister i vårt eget affärssystem. Tello Maskinförsäljning AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Data som vi lagrar Vi lagrar mailadresser, telefonnummer och yrkesbefattning. I vissa fall har personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till yrkesroll och då vi bedömt att personen eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats. De uppgifter som idag finns avseende personer hos er i vårt system är: Förnamn och Efternamn Telefonnummer (arbete) E-postadress (arbete) Företag och yrkesroll Hur använder vi data vi samlar in och lagrar Vi använder kunduppgifter för att skicka nyhetsbrev och kunna hantera kontakten med våra kunder i vårt interna system. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Lagring Dina uppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att vara kund hos oss eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss. Du kan när som helst avregistrera dig och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan ändamål och vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Skäl för användning av dina personuppgifter När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra erbjudanden. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter. Hur vi delar informationen Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina uppgifter. Säkerhet Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Dina val och rättigheter Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor runt vår GDPR-policy. Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få uppgifter som är felaktiga korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina uppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina uppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den relation vi har till dig sedan tidigare. Du har också rätt att ta emot dina uppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller via mail till [email protected]

 

Med vänlig hälsning

Anders Brink VD Tello Maskinförsäljning AB